Jäsenet

31.12.2017 varsinaisia jäseniä 200 ja kannatusjäseniä 48.