Jäsenet

31.12.2019 varsinaisia jäseniä 166 ja kannatusjäseniä 35.