Jäsenet

31.12.2018 varsinaisia jäseniä 188 ja kannatusjäseniä 39.