Jäsenet

31.12.2021 varsinaisia jäseniä 136 ja kannatusjäseniä 32.